Ansvarsfull utlåning

WS Finance Global AB tror på en ansvarsfull utlåning till både konsumenter och företag. Vi har en solid utlåningsprocess där kunden alltid är i fokus. Vi lever efter våra värderingar, vi uppskattar en tydlig och transparent kommunikation. Det är därför vi har tydlig information om våra avbetalningar och avgifter. Det är också en utav anledningarna som vi har fått betyget AAA vilket är det högsta kreditbetyget från Bisnode.

Tänk på detta när du söker lån hos oss på WS Finance Global AB!

Vi på WS Finance Global tycker att det är viktigt att du som lånar pengar, är medveten om att du tar på dig ett stort ansvar. Det är ett avtal du signerar och du förbinder dig juridiskt att betala tillbaka lånet tillsammans med räntor och eventuella avgifter i tid. Därav är det av stor vikt att noga tänka igenom ditt beslut innan du ansöker om lån och skriver under avtalet. Vi tycker att det är bra att i god tid se över sin privatekonomi och göra upp en ekonomisk kalkyl, att du gör en egen budget, på så sätt kan du i förväg se om du kommer att klara av kostnaderna som kommer med WS Finance Global lånet och hur detta lån kommer påverka din ekonomi.

Kommer du kunna betala tillbaka lånet?

WS Finance Global erbjuder lån till både företag samt privatpersoner, för att hjälpa täcka överraskande och tillfälliga utgifter, men viktigt att ha i åtanke att lån är inte på sikt en hållbar lösning. Om du redan från början vet med dig att du inte kommer ha möjlighet att betala tillbaka lånet samt avgifterna/räntan i tid ska du avstå från att ta lån. Vi på WS Finance Global tycker att du ska avstå från att ta ett lån för att betala av på andra lån.

Ansvarsfull kreditgivning

Vi på WS Finance Global erbjuder privatlån och detta lån räknas som högkostnadskredit. Vi värnar om en sund kreditmarknad och framför allt om våra kunders situation, det är därför vi är noga med att tydligt visa alla våra avgifter samt informera om riskerna med att använda sig av högkostnadskredit. Därav är det viktigt för oss att du som ansöker om vårat lån är fullt ut medveten om konsekvenserna som följer om du inte betalar tillbaka ditt lån inom utsatt tid. Vi tar alltid en kreditupplysning innan vi beviljar ett lån.

Högkostnadskrediter

WS Finance Globals privatlån tillhör segmentet högkostnadskredit, med det menas att våra lån har mycket högre kostnader och räntor än på traditionella banklån och, att du som kund är medveten om kostnaderna innan du tar lånet.

Den effektiva räntan är alla kostnader som kommer med lånet, ränta, avgifter, faktura-kostnader etc tillsammans utslaget på ett år.

Våra lån är utan säkerhet och det är en av anleningarna till att vi har högre kostnader och räntor.

Ett lån med säkerhet, har lägre räntor och kostnader, då personen kan ha sin bostad eller sin bil som säkerhet utifall denne får betalningssvårigheter.

Det är därför vi är så tydliga med alla våra kostnader, avgifter samt räntor, på våran hemsida har vi skapat en räknekalkyl och med denna med denna räknekalkyl får du en bra bild över vad månadskostnaden blir på dem olika lånen vi erbjuder.

Om du inte kan betala tillbaka lånet, vad händer då?

Det kan bli väldigt dyrt om du inte betalar ditt lån i tid!

Efter påminnelser och inkassokrav lämnas ärendet över till Kronofogdemyndigheten. Det leder till dyra handläggningsavgifter som du måste betala utöver lånekostnaden. Har du inte betalat tillbaka det vid det här laget kan det komma att leda till en betalningsanmärkning och skuldkonto hos Kronofogden. Detta är något som vi tycker att du definitivt bör undvika. En betalningsanmärkning gör livet betydligt svårare på flera plan, inte minst ekonomiskt. Framför allt blir det svårare att ta teckna nya lån, då få långivare beviljar krediter till personer som har en betalningsanmärkning. Detta kan också påverka framtida arbeten, då många arbetsgivare idag gör en kreditupplysning på de ansökande och det ser inte så bra ut I arbetsgivarens ögon om den sökande har betalningsanmärkning.

Vi tycker att du ska tänka på följande saker innan du ansöker om våra lån!

Behöver jag verkligen detta lån?
Kommer jag kunna betala tillbaka detta lån?
Har jag övervägt andra alternativ?
Kan jag kanske avvakta och spara till detta istället om jag skär ner på något annat?
Har jag tänkt på att detta lån klassas som en högkostnadskredit och kostnaderna samt räntorna är högre än andra lån?

Vi på WS Finance Global tar ansvarsfull kreditgivning på allvar och arbetar förebyggande för en sund kreditmarknad och mot överskuldsättning hos låntagare. Det är därför vi gör vårt yttersta för att inte försätta någon av våra kunder i en ekonomisk situation som de inte kan klara av.

En av dem sakerna vi gör för att begränsa överskuldsättning är att vi alltid tar en kreditupplysning på våra kunder och på så sätt kan vi få en bättre insyn hos den sökandes skuldsättning samt ekonomiska föruttsättningar. På detta sätt får vi en bra bild av den sökandes återbetalningsförmåga och kan på så sätt fatta ett rättvist beslut samt miminera risken för att personen ska hamna i en svår ekonomisk situation. WS Finance Global samarbetar i dagsläget med UC samt Bisnode som är Sveriges ledande företag inom kreditupplysning.

Behöver du hjälp med din ekonomiska situation?

Känner du att du behöver professionell med att se över din ekonomiska situation så finns det hjälp att få. På din kommun finns det budgetrådgivning som kan ge råd om din vardagsekonomi, du kan också kontakta din bank för vägledning eller kontakta någon av nedanstående instanser för råd:

http://www.kollpacashen.se/
https://www.kronofogden.se/
https://www.konsumentverket.se/

Regelefterlevnad:

WS Finance Global AB har verksamheten i en strukturerad bransch, där lagar och jurisdiktion kan förändras snabbt. Därför håller vi oss informerade och uppdaterar oss kontinuerligt för att uppfylla förväntningarna från Finansinspektionen som vi är under tillsyn av. Vi hanterar alla våra applikationer med god kreditgivningssed.