Priser

Priser och villkor
Upplägningsavgift 495 kr
Aviseringsavgift 40 kr
Nominell årsränta 17 – 39,5 %
Effektiv ränta 34,60 - 87,91 %
Betalningspåminnelse 60 kr
Dröjsmålsränta 36 % (+ gällande referensränta)
Lånebelopp 5 000 – 50 000 kr
Återbetalningstid 6 – 60 månader

HUR DU ANSÖKER OM ETT LÅN

  1. ANSÖK OM LÅN

    Fyll i nödvändiga personuppgifter på första sidan och tryck sedan på ”ansök om lån”. Gå igenom och fyll i nödvändiga uppgifter och skicka sedan ansökan.

  2. LÅNEBESLUT

    Du kommer att få ett beslut så fort som möjligt, senast inom 24 timmar beroende på när ansökan är gjord och skickad

  3. PENGARNA TILL KONTOT

    Efter ett positivt beslut så kommer vi överföra pengarna till ditt bankkonto inom 1 – 3 bankdagar beroende på vilken bank du har